Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Frombork  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Frombork

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Frombork.

Mapa Geoportal Frombork
Mapa z granicą gminy Frombork

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy we Fromborkuul. Młynarska 5AFrombork, 14-530

Tel: 55 2440660

Fax: 55 2440661

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umigfrombork/skrytka

E-mail: sekretariat@frombork.pl

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Frombork: 2802033

Witryna: www.frombork.pl

Władze lokalne: Burmistrz Zbigniew Pietkiewiczsekretarz@frombork.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Fromborka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Frombork to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Frombork na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Fromborka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Fromborka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Fromborka

Gmina Frombork w liczbach

Powierzchnia gminy Frombork*

124 km2

1036 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Frombork*

3 515 mieszkańców

2252 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Frombork*

28 mieszkańców na km2

2217 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Frombork

Geoportal Frombork prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Frombork, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Frombork.

Dostęp do danych Geoportalu Frombork

Jak powstał Geoportal gminy Frombork?

Geoportal Frombork powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Frombork, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Frombork.

Geoportal Frombork umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Frombork oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Frombork, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Frombork

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Frombork?

Informacje na Geoportalu Frombork

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Frombork?

Korzyści z Geoportalu Frombork

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Frombork?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Frombork.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Frombork łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Fromborku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Fromborka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Frombork, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Frombork oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Frombork. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Fromborka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Fromborka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Frombork. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Frombork.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Fromborku.

  Geoportal gminy Frombork posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Frombork. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Fromborku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Frombork przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Fromborku.

  W Geoportalu Frombork przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Frombork. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Fromborku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Frombork zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Frombork, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Frombork oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Frombork.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Frombork. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Frombork są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Frombork podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Frombork.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Fromborku. W Geoportalu gminy Frombork udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Fromborku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Frombork.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Frombork. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Frombork.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Frombork, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Frombork. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Frombork.

 • Zabytki w gminie Frombork

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Frombork. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Frombork oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Frombork.

 • Informacje o wyborach w gminie Frombork

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Frombork. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Frombork i wiele istotnych informacji.

Geoportal Frombork dla mieszkańców

Geoportal Frombork jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Frombork. Na mapie Fromborka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Frombork mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Frombork. Korzystając z map Geoportalu gminy Frombork w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Frombork są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Frombork dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Frombork dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu